Tirat Enrere

Llençar l'esquena és molt comú i també pot ser molt dolorós. Obteniu informació sobre com arreglar un llençament a l'esquena d'un metge certificat per la junta.