Abús i addicció a substàncies: signes i opcions de tractament

L'addicció a les drogues i l'abús d'alcohol són exemples d'abús de substàncies. Obteniu informació sobre el trastorn per abús de substàncies i les opcions de tractament de metges experts.