Les Teules

Què és la teulada? El teules és contagiós? El nostre metge ens explica els símptomes, les causes i les opcions de tractament de la teula