Europa

El fàrmac, que passarà per Lagevrio al Regne Unit, és el primer medicament antiviral oral per al tractament de la covid-19 en adults.